กระบวนการแก้ไขและปรับเปลี่ยนสภาพสารทำความเย็น (Reclaim)

ภาษาไทย : กระบวนการแก้ไขและปรับเปลี่ยนสภาพสารทำความเย็น

ภาษาอังกฤษ : Reclaim

กระบวนการแก้ไขและปรับเปลี่ยนสภาพสารทำความเย็น (Reclaim) : คือการนำสารทำความเย็นที่ดูดเก็บจากระบบไปผ่านกระบนการเพื่อปรับปรุงสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยอาจนำไปผ่านกระบวนการแยกกลั่น ตรวจสอบวิเคราะห์ทางเคมี ซึ่งกระทำได้เฉพาะในโรงงานผลิตเท่านั้น

0 ความคิดเห็น

Come visit us!

COMFORT YOU CAN FEEL,QUALITY YOU CAN SEE!

51/9 ramintra rd. Kannayao  

sub district. Kannayao district. Bangkok Thailand

Mobile: 061-939-1545

Tel: 02-510-8340
Fax: 02-510-8307

© 2016 by Air go