การดูดเก็บสารทำความเย็น (Recovery)

ภาษาไทย : การดูดเก็บสารทำความเย็น

ภาษาอังกฤษ : Recovery

การดูดเก็บสารทำความเย็น (Recovery) : เป็นวิธีปฏิบัติ โดยการใช้เครื่องดูดเก็บสารทำความเย็น (recovery machine) ดูดสารทำความเย็นจากระบบ เข้าเก็บในถังหรือภาชนะ เพื่องานตรวจซ่อมระบบแทนการปล่อยสารทำความเย็นออกสู่บรรยากาศ โดยไม่ได้ทำการตรวจสอบหรือทำการฟื้นฟูสภาพใด ๆ

0 ความคิดเห็น

Come visit us!

COMFORT YOU CAN FEEL,QUALITY YOU CAN SEE!

51/9 ramintra rd. Kannayao  

sub district. Kannayao district. Bangkok Thailand

Mobile: 061-939-1545

Tel: 02-510-8340
Fax: 02-510-8307

© 2016 by Air go