top of page

THE

BEGINNING

บริษัท แอร์โก้ โปร-เทค จำกัด

 

การเริ่มต้น

คุณพิชาญ วิรารัตน์ เริ่มต้นธุรกิจจากการขายเครื่องใช้ไฟฟ้าช่วยร้านของคุณพ่อที่จังหวัดศรีษะเกศ ระหว่างนั้นก็ได้สังเกตเห็นว่างานบริการทางด้านเครื่องปรับอากาศตามบ้านนั้นเป็นสิ่งจำเป็น เนื่องจากประเทศไทยมีสภาพอากาศที่ร้อนจัด จึงริเริ่มการให้บริการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ นอกจากนั้นคุณพิชาญยังมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการให้บริการกับหน่วยงานต่างๆอีกด้วย

ช่วงแรกนั้นคุณพิชาญเอง ออกรับซอง ทำซอง ยื่นซอง ส่งงาน คุมงาน ทำเอกสาร วางบิล รับเงิน ด้วยตัวเองทุกขั้นตอนใช้การหางานโดยผ่านทาง internet กับวิ่งเข้าหน่วยงานใน กรุงเทพมหานครโดยตรง ใช้วิธีทำเอกสารแบบถามคน ลองผิดลองถูก จนเริ่มได้งาน มีอุปกรณ์เพียงเครื่องแฟ็กซ์ ปริ้นเตอร์  และโน้ตบุ๊ค เท่านั้น โดยมีบ้านเป็นที่ทำงาน

บริษัท แอร์โก้ โปร-เทค จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พศ.2552 หลังจากการเริ่มยื่นประมูลงานกับส่วนราชการ แล้วถูกปฏิเสธหลายต่อหลายครั้งเนื่องจากผู้ประมูลเป็นบุคคลยังไม่มีความน่าเชื่อถือ ในขณะนั้น คุณพิชาญ วิรารัตน์ ผู้ก่อตั้ง บริษัท แอร์โก้ โปร-เทค จำกัด จึงได้มีความคิดริเริ่มจัดตั้งบริษัทขึ้นมาเพื่อให้บริการการติดตั้งและบริการเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศอย่างเป็นทางการ

งานที่ได้ในตอนแรก คืองาน ที่ไม่มีใครอยากจะทำ หรือแล้วจะไม่คุ้ม เราก็รับเพื่อเป็นการหาประสบการณ์ ระหว่างนั้น งานเครื่องปรับอากาศที่ทำไปบางงานก็ขาดทุน กำไรแทบไม่เหลือ แต่ด้วยความรับผิดชอบต่องานก็ต้องทำให้เสร็จ จึงเริ่มไปทำงานรับเหมาก่อสร้าง ต่อเติมเล็กๆ น้อยๆ กับราชการ ตอนที่ทำนั้นก็เหมือนจะไปได้ดี จนกระทั่งปี พศ. 2554 ที่มีเหตุการณน้ำท่วมกรุงเทพฯ มีหลายไซด์งานที่โดนผลจากน้ำท่วม โดนผู้รับเหมาที่เป็นซับคอนแทรคโกง ในที่สุดทำจนจบ แต่เจ็บตัวมาก

สิ่งได้ได้จากวันนั้นคือ “ทำสิ่งที่ตัวเองถนัดดีที่สุด” จึงหยุดงานรับเหมา และทำเพียงงานเครื่องปรับอากาศอย่างจริงจัง ตั้งแต่ พศ.2556 ด้วยผลงานที่ได้มาตรฐานและความรับผิดชอบต่องาน ก็เริ่มเป็นที่รู้จัก และมีหน่วยงานเรียกใช้บริการกันอย่างต่อเนื่อง

NEW ERA!

AIRGO

ยุคของการพัฒนา

 

บริษัท แอร์โก้ โปร-เทค จำกัดมีโอกาสได้รับงานมากขึ้นจึงเริ่มมีพนักงานประจำในแผนกต่างๆ วิศวกร ช่างที่มีผีมือโดยมีการแบ่งงานรับผิดชอบเป็นทีม ช่วยเหลือกันอย่างครอบครัว ทั้งยังมีการจัดอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้งานมีคุณภาพ และทันสมัย

 

บริษัท แอร์โก้ โปร-เทค จำกัด มีการพัฒนาตัวเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ ตอบสนองกับความต้องการของตลาด พร้อมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการพัฒนาระบบการติดตั้งแบบต่างๆที่มีประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงาน พร้อมกับการทำงานร่วมกับกระทรวงพลังงานเพื่อตอบสนองต่อนโยบาลรัฐ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของบริการคุณภาพ และ ยุติธรรม

วิสัยทัศน์

"บริษัท แอร์โก้ โปร-เทค จำกัด" มุ่งมั่นสร้างงานเครื่องปรับอากาศที่มีคุณภาพสูง ในราคายุติธรรมเพื่อนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นของคนไทย

 

พันธกิจ

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ เราจึงมีพันธกิจในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

friendship.png

ลูกค้า

นำเสนอบริการด้านเครื่องปรับอากาศ และระบบเกี่ยวกับคุณภาพอากาศอื่นๆ ด้วยความ ทุ่มเท ใส่ใจ เพื่อตอบสนองความต้องการ และก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการ

handshake.png

องค์กร

เสริมสร้างกระบวนการบริหารและดำเนินงานให้มี ประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และมีความรับผิดชอบ ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม

team.png

พนักงาน

เสริมสร้าง ความเป็นมืออาชีพ และมอบโอกาสสู่ ความก้าวหน้า แก่พนักงาน ให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

laugh.png

สังคมและชุมชน

เสริมสร้างการสร้างงานในชุมชนให้สามารถอยู่อย่างยั่งยืน

กลยุทธ์

วางแผนและเตรียมตัวล่วงหน้า   |   ใส่ใจในการตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ

มุ่งมั่นพัฒนาบริการและก้าวทันเทคโนโลยีใหม่   |   สร้างธุรกิจสู่ความมั่นคงเพื่อรองรับความต้องการในอนาคต

มีความสัมพันธ์อันดีกับพันธมิตร ร่วมงานเพื่อผลประโยชน์สูงสุดร่วมกัน   |   ขยายฐานการตลาดและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือ

สร้าง บริษัท แอร์โก้ โปร-เทค จำกัด ให้เป็นบริษัทให้บริการระบบเครื่องปรับอากาศและพัฒนาคุณภาพอากาศแถวหน้าของไทย

bottom of page