วิธีการติดตั้งแอร์


การล้างแผ่นกรอง เป็นเพียง 1 ใน 10 ขั้นตอนการล้างของ AIR GO PRO-TECH เนื่องจากการล้างแผ่นกรอง อย่างเดียวไม่สามารถทำความสะอาดได้อย่างทั่วถึง และยังคงไว้ซึ่งสิ่งสกปรก ฝุ่นละออง ขนสัตว์ เชื้อรา เป็นต้น

การล้างแผ่นกรองอากาศสามารถทำเองได้ แต่การล้างแบบระบบแยกส่วน (Split System Service) คือ


การ ล้างแบบระบบแยกส่วน (Split System Service) หากขาดประสบการณ์และความรู้โดยตรง อาจทำให้แผงวงจรในครื่องปรับอากาศชำรุดเสียหายได้ ลูกค้าทุกท่านจึงวางใจในบริการจาก AIR GO PRO-TECH อันดับ 1 เรื่องแอร์สะอาด รับประกันงานตลอด 3 เดือน


1.วัสดุอุปกรณ์ที่ AIR GO PRO-TECH ใช้ในการล้างแอร์ 

2.ตรวจเช็คระบบสั่งการ

3.ติดตั้งอุปกรณ์ เตรียมความพร้อมในการล้างแอร์

4.ถอดหน้ากากแอร์ ถาดรองน้ำทิ้ง

5.ฉีดล้างท่อน้ำทิ้งเพื่อไม่ให้ท่ออุดตัน

6.ฉีดล้างทำความสะอาดพัดลมกรงกระรอก

7.ฉีดล้างทำความสะอาดแผงฟินด้านหน้า

8.ฉีดล้างทำความสะอาดแผงฟินด้านหลัง

9.ฉีดล้างทำความสะอาดหน้ากากแอร์ แผนกรอง พร้อมถาดรองน้ำทิ้ง

10.ฉีดล้างทำความสะอาดคอมเพรสเซอร์

11.ฉีดล้างทำความสะอาดแผงฟินอีกครั้ง เพื่อความเรียบร้อยของแอร์ และความสะอาดที่มากขึ้น

12.ใช้โบลเวอร์เป่าแผงฟิน พัดลมกรงกระรอก และระบบไฟฟ้า

13.ประกอบเครื่องพร้อมใช้งาน

14.เสร็จสิ้นภารกิจการล้างแอร์ พร้อมอากาศที่บริสุทธิ์

Come visit us!

COMFORT YOU CAN FEEL,QUALITY YOU CAN SEE!

51/9 ramintra rd. Kannayao  

sub district. Kannayao district. Bangkok Thailand

Mobile: 061-939-1545

Tel: 02-510-8340
Fax: 02-510-8307

© 2016 by Air go