การดูดเก็บและฟื้นฟูสภาพสารทำความเย็น (Recycle)

ภาษาไทย : การดูดเก็บและฟื้นฟูสภาพสารทำความเย็น

ภาษาอังกฤษ : Recycle

การดูดเก็บและฟื้นฟูสภาพสารทำความเย็น (Recycle) : คือการดูดสารทำความเย็นจากระบบ และทำการฟื้นฟูสภาพโดยการกำจัดสารมลทินต่าง ๆ ที่ปนอยู่ในสารความทำเย็น เช่น สารหล่อลื่น อากาศ ความชื้น และสิ่งสกปรก โดยให้สารทำความเย็นหมุนเวียนผ่านฟิลเตอร์-ดรายเออร์ ซึ่งสามารถทำได้โดยใช้เครื่องฟื้นฟูสภาพ ทำในงานสนามหรือตามสถานบริการ และสามารถนำสารทำความเย็นกลับใช้งานใหม่ได้

0 ความคิดเห็น

Come visit us!

COMFORT YOU CAN FEEL,QUALITY YOU CAN SEE!

51/9 ramintra rd. Kannayao  

sub district. Kannayao district. Bangkok Thailand

Mobile: 061-939-1545

Tel: 02-510-8340
Fax: 02-510-8307

© 2016 by Air go