top of page

การกลั่นตัวของไอน้ำ (Condensation)

ภาษาไทย : การกลั่นตัวของไอน้ำ

ภาษาอังกฤษ : Condensation

การกลั่นตัวของไอน้ำ (Condensation) : การกลั่นตัวเป็นไอน้ำในอากาศให้กลายเป็นหยดน้ำนั่นคือ เมื่อนำน้ำแข็งใส่ไว้ในแก้วน้ำที่เช็ดแห้งสนิทแล้ว ตั้งทิ้งไว้ซักครู่รอให้น้ำแข็งละลายหลายเป็นหยดน้ำ นั่นคือ เมื่อนำน้ำแข็งใส่ไว้ในแก้วที่เช็ดแห้งสนิทแล้ว ตั้งทิ้งไว้ซักครู่รอให้น้ำแข็งละลาย จะเห็นมีหยดน้ำจับตัวที่ผิวนอกของแก้วน้ำ ที่เป็นเช่นนี้ เพราะว่าไอน้ำในอากาศเมื่อกระทบความเย็นที่ผิวนอกของแก้วน้ำ ไอน้ำในอากาศจะกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ จากหลักอันเดียวกันนี้ ในขณะที่อุณหภูมิของน้ำยาภายในอีวาพอเรเตอร์มีอุณหภูมิต่ำลง ไอน้ำในอากาศโดยรอบภายนอกอีวาพอเรเตอร์จะกลั่นตัวเป็นน้ำ ในส่วนของเครื่องปรับอากาศนั้น อุณหภูมิของน้ำยาภายในอีวาพอเรเตอร์จะอยู่ในช่วงระหว่าง 0-50 องศาเซลเซียส และเป็นอีวาพอเรเตอร์ที่มีลมเป่าผ่านอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นน้ำที่เกิดจากการกลั่นตัวของไอน้ำในอากาศจึงไม่ตับตัวเป็นน้ำแข็ง แต่จะไหลลงสู่ถาด และไหลออกภายนอกท่อน้ำทิ้ง จะทำให้เกิดปัญหาของแอร์น้ำหยด ตามที่หลายท่านเคยเจอ


0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page